Informatie

Informatie

In verband met het CORONA gebeuren zijn alle activiteiten van PI4GAC tot nader order afgelast.

Door deze perikelen hebben we besloten om iedere woensdagavond om 19.00 uur een extra ronde te houden op 145.350 MHz en om zo even te horen of alles goed gaat in de community.

Binnen de vereniging is ook de app PI4GAC SOS Coronahulp  aangemaakt voor mensen die een dringende vraag hebben over hulp bij dagelijkse levensbehoeften.  Iedereen heeft per slot van rekening niet zijn familie waar hij of zij op terug kan vallen om de hoek wonen. Dit geldt in het bijzonder voor onze oudere en alleenstaande amateurs. Dit is een app waar geen flauwekul op gepost gaat worden, maar welke alleen gebruikt wordt voor serieuze berichten. Deze is dus alleen bedoeld voor PI4GAC Coronahulp.

Samen met de frequentie 145.350MHz proberen we zo elkaar een beetje elkaar te monitoren en zo nodig te helpen in deze voor een ieder van ons toch wel vreemde tijd. 145.350 MHz wordt op verschillende posten al uitgeluisterd. Mocht de situatie verslechteren dan gaat er 24 uur op deze frequentie uitgeluisterd worden.  Daar ik las dat de piek in de besmetting nog wordt verwacht is dit misschien een voorbarige maatregel, maar het is maar dat men weet dat we er zijn voor elkaar.

Om zijn beurt zullen verschillende amateurs dit rondje leiden wat op woensdagavond om 19.00 uur op 145.350 MHz gehouden wordt. Dit gebeurt dus vanaf verschillende locaties in de regio.

Wij houden u op de hoogte via deze website en via de Ronde van Gorkum.

Algemeen:

oprichting

VERON A16 is een afdeling van de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland en werd opgericht op 2 maart 1946. Bij deze afdeling zijn ingedeeld de VERON-leden, welke woonachtig zijn in Gorinchem en wijde omstreken.

De afdeling heeft een afdelingsbestuur, wat zelfstandig of in samenwerking met de activiteitencommissie activiteiten organiseert naar behoefte. Het afdelingsbestuur houdt één maal per jaar een huishoudelijke vergadering, waarin de afdelings leden o.a. invloed uit kunnen oefenen op het te voeren beleid, activiteiten e.d.

Met uitzondering van de maanden Juli en Augustus houdt de vereniging 1x per maand de wekelijkse bijeenkomst en wel op de eerste donderdag van de maand. Op deze avond zal in veel gevallen een activiteit worden georganiseerd, denk aan een lezing, een bouwproject of onderling QSO. Op deze avonden zijn ook geïnteresseerden in de hobby welkom, ongeacht of u lid ben van een andere vereniging of helemaal geen lid.

Mocht u het op onze avonden gezellig vinden en deze regelmatig willen bezoeken als u geen lid ben van de Veron dan stellen wij het op prijs als u donateur wil worden van de Gorinchemse Amateur Club. Dit kan voor de prijs van € 12,50 per jaar als bijdrage voor de huur van het gebouw en de lezingen.

Het rekeningnummer van de Gorinchemse Amateur Club A16 is NL03 INGB 0003 7495 98 met vermelding van uw call of naam.

In het kader van AVG, moeten bezoekers en deelnemers aan georganiseerde evenementen zich realiseren dat u gefotografeerd/gefilmd kunt worden, dit materiaal kan gebuikt worden voor alle soorten publicaties.

Voor de agenda verwijzen wij naar de publicaties elders op deze website QSL kaarten kunnen tijdens de bijeenkomsten worden opgehaald tussen 20:00 uur en 21:00 uur.